Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

E-shop

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan beställning sker av produkter från BSH Home Appliances AB (”BSH”). Genom att beställa produkter från oss samtycker du till dessa villkor och bestämmelser.

1. Allmänt

Dessa leveransvillkor gäller för leverans av reservdelar/produkter. Leverans sker från BSH:s centrala reservdelslager i Jönköping enligt de villkor som anges i nedanstående text. Leverans av produkter är endast möjligt inom Sverige.

Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller alltid Konsumentköplagens bestämmelser, liksom Distans- och hemförsäljningslagen.

BSH förbehåller sig rätten att komplettera och ändra dessa leveransvillkor utan särskild anledning och vid varje tidpunkt.

2. Leverans

Beställda produkter levereras i sitt originalutförande. BSH förbehåller sig rätten till mindre tekniska ändringar som inte påverkar funktionen. Utleverans av beställd produkt sker som regel samma arbetsdag. Leveranstiden är 2-4 arbetsdagar på de produkter som finns på reservdelslagret i Jönköping. Finns produkten på reservdelslagret i Tyskland levereras den inom 7-9 arbetsdagar. En fraktkostnad på 175 SEK inkl. moms tillkommer vid postförskott. Betalning via postförskott innebär att du betalar och hämtar din beställning vid samma tillfälle. Detta sker på något av Postens paketombud (gäller även lantbrevbärare). Om du betalar med kreditkort är fraktkostnaden 50 SEK inkl. moms.

3. Betalningsvillkor

Leverans sker efter betalning med kreditkort eller mot postförskott. Postförskottsavgiften ingår i fraktkostnaden, se ovan under punkt 2.

4. Ej utlöst paket

För alla paket som inte löses ut förbehåller sig BSH rätten att debitera dig 200 SEK för BSH:s uppkomna kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad.

5. Transportskada eller defekt reservdel

Transportskadade produkter ska, inom 7 arbetsdagar från att du erhållit produkten, anmälas till reservdelsskada@bshg.com med bifogade bilder på yttre och inre emballage samt skadan på produkten eller per telefon till BSH:s kundtjänst på 0771-19 70 00. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage vid transportskada.

6. Ångerrätt och retur

Som enskild konsument har du, när du handlar varor på distans, 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten löper från den dag du tar emot varan. Du har rätt att försiktigt undersöka produkten. Förpackning får inte brytas i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper och funktion. Om du hanterat produkten i större utsträckning än som varit nödvändig för att fastställa dess egenskaper och funktion har BSH rätt att få ersättning för den värdeminskning som detta medfört. Observera att etiketten som sitter på förpackningen måste vara intakt. Ångerrätten gäller inte om du har använt produkten. Meddela BSH inom tidsfristen om du vill använda ångerrätten. I samband med detta erhåller du ett returnummer. Konsumentverket tillhandahåller formulär för ångerrätt som kan användas, www.konsumentverket.se .

Eventuell retur av produkt skall sedan ske inom 14 dagar från det att du erhållit returnumret. Följesedel/faktura ska bifogas returnerad reservdel och returnummer ska tydligt anges. Skada som uppstår till följd av bristfällig emballering återbetalas ej. Returer får ej återsändas mot postförskott.

• Vi rekommenderar att du skickar retur med en försändelse som kan spåras eller i rekommenderad försändelse. Det är viktigt om godset skulle försvinna eller skadas. Du som konsument svarar själv för kostnader i samband med retur av varor.

Återbetalning av returnerad produkt sker utan onödigt dröjsmål efter att produkten är mottagen, kontrollerad och godkänd av BSH:s Godsmottagning, dock senast 14 dagar efter att returen har mottagits. Vid felbeställd vara sker kreditering med fakturabelopp med avdrag för returfrakt. Vid fellevererad vara sker kreditering av fakturabelopp inkl frakt och en returfraktsedel skickas.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av din reklamation, vill vi informera dig om att du har möjlighet att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi deltar i eventuella tvisterättsförfaranden i ARN och följer deras rekommendationer. Postadress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. För gränsöverskridande reklamationer, vänligen använd denna länk: www.arn.se .

7. Företagsköp

När du handlar genom ett företag eller använder ett företagsnamn på kvittot är det Köplagen som gäller. Observera att elektroniska komponenter ej tas i retur.

8. Ansvar

BSH förutsätter att du äger nödvändig kunskap avseende montering av beställd reservdel. Du ansvarar för att levererad reservdel monteras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

9. Personuppgifter och cookies

BSH ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som Kund lämnar till oss. Uppgifterna används för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. BSH använder endast uppgifterna inom koncernen och lämnar ej uppgifter till tredje part, med undantag för Royal Bank of Scotland (RBS) som hanterar överföringen av pengar. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns lagrad om dig. På begäran justerar BSH felaktig information.

BSHS:s webbplats använder sig av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla webbsidor använder sig av idag. Syftet är att kunna föra statistik över hur webbplatsen används och ge oss nyttig information om hur vi kan förbättra sidorna för våra användare. I inställningarna till din webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies om så önskas.