Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Integritetspolicy

BSH Home Appliances AB Landsvägen 32, Box 503, 169 29 Solna (”vi” eller ”BSH” i detta meddelande) är, som operatör av www.bosch-home.se (”Webbsidan”), ansvarig för hanteringen av personuppgifter tillhörande användare av BSH:s webbtjänster (”dig”). BSH behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning, vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi, i denna Integritetspolicy, informera dig om typen samt omfattningen av och syftet med vår insamling, behandling och användning av persondata som inhämtas i samband med din användning av Webbsidan och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa speciella Bosch-tjänster, står detta beskrivet för respektive tjänst under respektive aktuell flik.

Genom att använda Webbsidan och BSH:s tjänster, godkänner du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker till överföring av personuppgifter till annan organisation för eventuell behandling i stat utanför EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetet) och till möjligheten att använda elektronisk kommunikation. Innan du använder dig av BSH:s tjänster är det viktigt att du läser och förstår hela Integritetspolicyn.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att avslöja din identitet. Det kan t.ex. omfatta ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer.

Datainsamling och användning

Du kan använda Webbsidan utan att avslöja din identitet. Detaljer avseende den information som vi samlar in som standard när du besöker Webbsidan redovisas nedan under punkten ”Loggdata i webbserver” och ”Användarprofiler som använder pseudonymer”.

Om du t.ex. registrerar dig för en av våra personliga tjänster (t.ex. myBosch) eller beställer en produkt (t.ex. i BSH:s e-shop) ber vi om ditt namn och annan personlig information, se mer nedan.

Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss i det syfte som du lämnade uppgifterna. Information som du t.ex. lämnar via kontaktformuläret används för att behandla din förfrågan. För det fall personuppgifter samlas in och behandlas på ett mer speciellt, och för en eventuell tjänst mer specifikt, sätt än vad som anges nedan, beskrivs denna behandling mer utförligt under flikarna för respektive tjänst.

Loggdata i webbserver

När du besöker Webbsidan är din webbläsare konfigurerad så att följande data (”loggdata”) automatiskt överförs till vår webbserver, som vi därefter samlar i loggfiler.

• Datum för besöket
• Tid för besöket
• Webbadress till den senaste webbplatsen du var på
• Fil som hämtades
• Datavolym som överfördes
• Webbläsartyp och version
• Operativsystem
• IP-adress
• Din internetleverantörs domännamn

Ovan information är information som inte kan kopplas till dig som individ. Informationen är nödvändig av tekniska skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär på ett korrekt sätt och insamlingen är en oundviklig del av ditt användande av Webbsidan. Loggdatan analyseras av statistiska skäl för att förbättra vår Webbsida och dess undersidor.

Användarprofiler som använder pseudonymer

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbsidan i marknadsföringssyfte (via e-post, telefon, brev och sms), såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden, och för marknadsanalyser samt för att kunna anpassa Webbsidan efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, t.ex. din e-postadress, som kan avslöja din identitet.

Vi samlar in data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av Webbsidan överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form och avslöjar trender i den allmänna användningen av Webbsidan.

Du har rätt att invända mot insamling av din användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan framställa din invändning på Adobes webbsida för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Adobe Analytics, finns officiell dokumentation från Adobe på följande webbadress: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.

Insamling av personuppgifter

Vid användning av våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att lämna information till oss. Ytterligare information kan du komma att lämna vid varje ny dialog med oss (via telefon, sms, e-post, kontaktformulär eller genom användandet av Webbsidan). Detta innefattar även information som du lämnar när du registrerar dig på t.ex. myBosch eller på vår e-shop.

Information som du kan komma att lämna till oss är bl.a.:

• Titel
• För- och efternamn
• Fullständig adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Lösenord
• Mobilnummer
• Födelsedatum
• Svar på frågan ”Hur fick du höra talas om Bosch?”
• Godkännande till att ta emot reklam

För att kunna tillhandahålla betaltjänster (t.ex. vid köp i e-shopen) krävs dessutom att ytterligare data lämnas till oss, t.ex. betalningsuppgifter. För att skydda din data under överföringen använder vi de senaste krypteringsmetoderna (t.ex. SSL) via HTTPS. Det går att handla i e-shopen oavsett om du är registrerad eller inte.

Information som vi kan komma att samla in är bl.a.:

• För- och efternamn
• Fullständig adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Preferenser när det gäller produkter
• Information om varor/tjänster som du köpt hos/av oss
• Historisk information om dina tidigare köp, etc.
• Servicestatus och servicehistorik, som t.ex. returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
• Information om hur du använder Webbsidan, inklusive svarstid för Webbsidan, metod för ankomst och lämnande, vilka eventuella nedladdningsfel som inträffat och leveransnotiser när vi kontaktar dig
• Enhetsinformation, såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattform och skärmsupplösning
• Din geografiska placering
• Faktureringsuppgifter

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för prenumeration på Bosch nyhetsbrev används de uppgifter du lämnar i samband med den registreringen endast för detta syfte och delas inte med tredje parter. För att du ska kunna registrera dig krävs namn och en giltig e-postadress. För att verifiera att anmälan görs av ägaren till e-postadressen använder vi en s.k. ”double-opt-in”-metod. Det betyder att vi registrerar anmälan till nyhetsbrevet och skickar ett e-postmeddelande med en bekräftelse. Medgivande till bearbetning av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst. I varje nyhetsbrev hittar du en länk för detta syfte. Du kan också avanmäla dig direkt på Webbsidan när som helst eller meddela oss via kontaktmöjligheterna som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret på Webbsidan lagras de uppgifter du lämnar och används för att bearbeta din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Användar-/medlemskonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du behöver då genomgå en registreringsprocess där du ombeds att lämna vissa personuppgifter om dig själv.

Om du väljer att registrera dig via social sign in (t.ex inloggning via ditt Facebook- eller ditt twitterkonto) kommer registreringsformuläret automatiskt att fyllas i med information som du har valt att göra publik på den sociala media du använder. Vi kommer inte att hämta någon annan information som kan vara tillgängligt på det sociala mediet (t.ex. dina intressen, hobbyer eller grupptillhörigheter). Var uppmärksam på att vi inte ansvarar för eventuell integritetspolicy på tredje parts (t.ex. Facebooks) webbsida. Du bör ta del av integritetspolicyn på varje relevant webbsida som samlar personlig information.

Vår behandling av dina personuppgifter

All insamling av personuppgifter sker i syfte att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. BSH behandlar personuppgifter för följande ändamål:

• För att administrera kundförhållandet med dig så att vi kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och för att förse dig med den information och de produkter som du har rätt till och som du har begärt av oss
• För att kunna ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och de tjänster som du har köpt
• För kundanalys och för att administrera BSH:s tjänster samt för BSH:s interna verksamhet, inkluderat felsökning, analys av data, tester samt för statistiska ändamål och enkäter
• För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet
• För att bedriva riskanalys, riskhantering och för att förhindra bedrägerier
• För att förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av våra tjänster som led i arbetet att hålla våra tjänster säkra och trygga
• För att förbättra våra tjänster så att innehållet presenteras på ett sätt som är optimalt för dig baserat på din valda enhet
• För generell affärsutveckling
• För att följa tillämplig lagstiftning

Vi kan komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du kontaktat vår kundtjänst). Om du inte vill motta sådan kommunikation, vänligen kontakta oss via kontaktmöjligheterna som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation.

Vilka kan vi komma att dela information till?

Vi kan i vissa fall komma att överföra eller dela din information till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data är hanterad säkert och med en adekvat skyddsnivå när den är överförd eller delad till sådana tredje parter.

Bolag som är del av BSH-koncernen och våra leverantörer/samarbetspartners

BSH kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i BSH-koncernen och till våra leverantörer/samarbetspartners för utförandet av våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften som framgår av denna Integritetsspolicy.

För det fall tjänsteleverantörerna/samarbetspartnerna har förbundit sig att agera enligt våra strikta instruktioner vid databehandling, såsom registerförare i enlighet med lokal dataskyddslagstiftning, behövs inte ditt särskilda medgivande till dessa externa parter för att dessa ska kunna bearbeta din data. Om detta inte är fallet och om gällande dataskyddsbestämmelser skulle kräva att vi inhämtar ditt särskilda medgivande för att få lämna ut dina personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer/samarbetspartners, kommer vi givetvis att informera dig separat och inte vidarebefordra några data utan ditt medgivande.

Myndigheter

BSH kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi måste enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Avyttring

För det fall BSH säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en framtida säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar. På samma sätt kan BSH lämna och dela personuppgifter om BSH:s kunder, för det fall BSH eller en väsentlig del av alla BSH:s tillgångar förvärvas av en tredje part.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att bli flyttad till ett land utanför EU/EES och där bli behandlad av ett företag inom BSH-koncernen eller av någon annan av BSH:s leverantörer. Då BSH är fast beslutet om att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

BSH kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.

Uppgifter om minderåriga

Minderåriga får inte överföra personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

Länkar till andra webbsidor

Webbsidan innehåller länkar till andra webbsidor. Om du besöker andra webbsidor gäller inte längre BSH:s användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbsidor.

Rätt till information och att korrigera samt radera uppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligt begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter samt att återkalla ditt samtycke eller begära radering av dina personuppgifter för det fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera dock att det kan finnas legala skyldigheter för BSH som hindrar omedelbar radering av delar av din data. Dessa skyldigheter härstammar från bl.a. bokföring- och skattelagar och från konsumenträttslagar. Vad vi gör då är att blockera den data som vi måste spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. Om du återkallar ditt samtycke, kommer inte ytterligare personuppgifter att samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta att behandlas i enlighet med ditt ursprungligen lämnade samtycke. För att få ett utdrag ur vårt register, begära korrigering av eventuellt felaktiga personuppgifter, återkalla ditt samtycke, radera dina personuppgifter eller för att få ytterligare information om BSH:s personuppgiftsbehandling, vänligen hör av dig till oss via de kontaktvägar som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation.

Hur är det med cookies och liknande spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur BSH använder cookies och liknande, vänligen se information under fliken Cookies.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras vid behov för att t.ex. kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, p.g.a teknisk utveckling, vid ändringar i BSH:s organisation eller affärsstrategi eller för att uppfylla lagkrav. Av denna anledning uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i denna policy genom att besöka vår Webbsida.

Kontakt

Om du har några frågor om dataskydd är du välkommen att kontakta oss via de kontaktvägar som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation .

Användning av plug-inprogram som en del av sociala medier

Facebook
BSH använder plug-inprogram från det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (”Facebook”). Ett plug-inprogram, insticksprogram, eller tilläggsprogram är ett datorprogram som inte körs fristående utan är ett program i programmet, som installeras som en del av ett annat program. Plug-inprogrammet tillför det andra programmet nya egenskaper. Plug-inprogrammet identifieras med Facebook-logotypen eller ändelsen/ordet ”Facebook”, ”Gilla” eller ”Dela”. Om du besöker en sida på Webbsidan som innehåller sådana plug-inprogram är de avaktiverade till en början. Plug-inprogrammet aktiveras inte förrän du klickar på knappen. Genom att aktivera plug-inprogrammet etablerar du kopplingen till Facebook och ger ditt medgivande till överföring av data till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till ditt Facebook-konto. Om du klickar på en av knapparna överförs motsvarande information direkt till Facebook av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattningen av och syftet med Facebooks datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet, hänvisar vi till Facebooks dataskyddsmeddelande. Om du inte vill att Facebook ska samla in information om dig via vår Webbsida, måste du logga ut från Facebook innan du besöker Webbsidan.

Google+
BSH använder plug-inprogram från det sociala nätverket plus.google.com, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”). Plug-inprogrammen identifieras med Google+-logotypen eller ändelsen/ordet ”Google+” eller ”Google plus”, eller ”+1”. Om du besöker en sida på vår Webbsida som innehåller sådana plug-inprogram är de avaktiverade till en början. Plug-inprogrammen aktiveras inte förrän du klickar på knappen. Genom att aktivera plug-inprogrammen etablerar du kopplingen till Google och ger ditt medgivande till överföring av data till Google. Om du är inloggad på Google+ kan Google koppla ihop besöket med ditt Google+-konto. Om du klickar på en av knapparna överförs motsvarande information direkt till Google av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattningen av och syftet med Google+ datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet, hänvisar vi till Googles dataskyddsmeddelande.

Om du inte vill att Google ska samla in information om dig via vår Webbsida måste du logga ut från Google+ innan du besöker Webbsidan.

YouTube
BSH använder YouTube som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler. När du laddar upp en sida från vår Webbsida upprättar den integrerade YouTube-spelaren en koppling till YouTube för att säkerställa teknisk överföring av video- eller ljudfilen. När kopplingen till YouTube är etablerad kan data överföras till YouTube.

För information om omfattningen av och syftet med YouTubes datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet, hänvisar vi till YouTubes dataskyddsmeddelande.

Twitter
BSH använder plug-inprogram från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Plug-inprogrammen identifieras med en Twitter-logotyp eller ändelsen/ordet ”tweet”. Om du besöker en sida på Webbsidan som innehåller sådana plug-inprogram är de avaktiverade till en början. Plug-inprogrammen aktiveras inte förrän du klickar på knappen. Genom att aktivera plug-inprogrammen etablerar du kopplingen till Twitter och ger ditt medgivande till överföring av data till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter koppla ihop besöket med ditt Twitter-konto. Om du klickar på en av knapparna överförs motsvarande information direkt till Twitter av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattningen av och syftet med Twitters datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet, hänvisar vi till Twitters dataskyddsmeddelande.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 3 oktober 2017

Prova dina nya Bosch vitvaror hemma i 100 dagar.

Vi vill vara säkra på att du blir nöjd, annars får du lämna tillbaka produkten. Bli medlem i MyBosch och registrera din nya Boschprodukt senast två veckor efter inköp och du får 100 dagar på dig att ta reda på om du är 100% nöjd.

Vår service

Pålitlig service – före och efter köpet.

0771-19 70 00

Bosch-service-SE@bshg.com

Upplev Bosch

Upplev kvalitet, prestanda och pålitlighet.

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad nära dig!