Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Medlemsvillkor för My Bosch

Personuppgiftspolicy

1. Alla personuppgifter som du lämnar till BSH på hemsidan lagras och behandlas av BSH enligt Personuppgiftslagen ("PUL"). Vi kommer inte att samla någon information om dig på hemsidan (t.ex. ditt namn, din adress eller ditt födelsedatum), om du inte frivilligt lämnar sådan (t.ex. via registrering, om du deltar i en undersökning eller lägger order i e-shoppen).

2. Om du väljer att registrera dig via social sign in (t.ex inloggning via ditt Facebook- eller ditt twitterkonto) kommer registreringsformuläret automatiskt att fyllas i med information som du har valt att göra publik på den sociala media du använder. Du kommer sedan att ges möjlighet att kontrollera och korrigera/komplettera dina uppgifter. Vi kommer inte att hämta någon annan information som kan vara tillgängligt på det sociala mediet (t ex dina intressen, hobbyer eller grupptillhörigheter). Var uppmärksam på att vi inte ansvarar för personuppgiftspolicyn på tredje parts (t ex Facebooks) hemsida. Du bör ta del av personuppgiftspolicyn på varje relevant hemsida som samlar personlig information.

3. BSH behandlar dina uppgifter i syfte att administrera aktuellt kundförhållande och din användning av hemsidan samt för att genomföra analyser, fullgöra eventuella avtal med dig eller annars vidta åtgärder som du har begärt från oss. Dina personuppgifter kan även komma att användas i marknadsföringssyfte (via email, brev, telefon och sms) såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden. BSH Home Appliances AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part (såsom samarbetspartners) för administration. BSH kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om BSH är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta att behandlas i enlighet med ditt ursprungligen lämnade samtycke. Återkallelse sker enklast skriftligen på följande adress: BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna.

4. BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras.

5. När du lämnar personuppgifter till BSH enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske.

Medlemsvillkor för My Bosch

För att kunna bli medlem måste du vara en privatperson och ha fyllt 18 år samt ha en adress i Sverige. Det är gratis att anmäla sig och vara medlem i MyBosch. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap.

Medlemserbjudandena i MyBosch varierar och anpassas efter medlemmarnas inköp och säsong. BSH förbehåller sig därför rätten att ändra, komplettera eller begränsa innehållet i förmånserbjudandena.

Som medlem samtycker du till att BSH skickar exklusiva erbjudanden och relevant information till dig via vanlig post, sms, elektronisk post eller på annat motsvarande sätt.

Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och läggs ut på www.bosch-home.se.

Uppsägning

Du kan när som helst utan någon uppsägningstid säga upp ditt medlemskap i MyBosch genom att logga in på ditt konto under min profil. Vi kan säga upp medlemskapet utan angivande av skäl med en uppsägningstid på fyra veckor. Vi har rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan på grund av extraordinära omständigheter. Om särskilda omständigheter föreligger (t.ex. vid dödsfall, sjukdom eller liknande), går det även bra att kontakta oss via careline-se@bshg.com vid uppsägning av medlemskap.

Ändringar

BSH förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i, göra tillägg till eller avlägsna hela eller delar av dessa legal notices. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad på gällande villkor.

Villkor för användning av hemsidan

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. BSH gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i informationen, länkar eller annan information som hämtas från hemsidan. BSH påtar sig inte heller något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på hemsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att BSH inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person.

BSH förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller rättelser utan föregående meddelande. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. BSH ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan.

Copyright

Innehållet på denna hemsida tillhör BSH och är skyddat enligt lag. Informationen får ej, förutom där annat anges, reproduceras, överföras, kopieras, distribueras eller lagras utan särskilt tillstånd från BSH.