Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Dataskyddspolicy

1. Ansvarigt organ

BSH Hausgeräte GmbH [företagsnamn], Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Tyskland [Adress] (”Vi” i detta meddelande) som operatör av webbplatsen http://www.bsh-group.com/ [webbplatsadress] (”BSH Group”) [Namn på webbplatsen] är ansvarigt organ för hantering av personuppgifter tillhörande användare av BSH Groups informationstjänster (”dig”).
Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.
I enlighet med gällade dataskyddslagstiftning lämnar vi nedastående information om typen, omfattningen av och syftet med insamling, behandling och användning av data som inhämtas i samband med din användning av BSH Group.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att avslöja din identitet. Det kan omfatta ditt namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Genom att använda cookies (///Extended part, 1) som inte är kopplade till din identitet kan vi samla in information, t.ex. om hur du använder BSH Group, men även personuppgifter. Sådan informationen baseras på ett användartilldelat ID och samlas in, lagras och utvärderas individuellt. Icke-personliga data är information som samlas in, lagras och utvärderas samlad form, inte individuellt.

3. Datainsamling och användning

Du kan använda BSH Group Information Service utan att avslöja din identitet. Detaljer i den information som vi samlar in som standard när du besöker Information Center redovisas nedan under punkten ”Loggdata i webbserver” och ”Användarprofiler som använder pseudonymer”.
Om du registrerar dig för en av våra personliga tjänster (t.ex. myBosch) eller beställer en produkt (t.ex. i webbutiken) ber vi om ditt namn och annan personlig information, se punkten ”Registrering i BSH Group”.
Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss för det syfte som du lämnade uppgifterna. Information som du lämnar via t.ex. kontaktformuläret används för att behandla din förfrågan.

4. Loggdata i webbserver

När du besöker BSH Group Information Service är din webbläsare konfigurerad så att följande data överförs automatiskt (”loggdata”) till vår webbserver, som vi därefter samlar i loggfiler.
• Datum för åtkomst
• Tid för åtkomst
• Webbadress till hänvisande webbplats
• Fil som hämtades
• Datavolym som överfördes
• Webbläsartyp och version
• Operativsystem
• IP-adress
• Internetleverantörens domännamn
Detta är information, som inte gör att du kan identifieras. Informationen är nödvändig av tekniska skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär på ett korrekt sätt och insamlingen är en oundviklig del av att använda webbplatser. Loggdata analyseras av statistiska skäl för att förbättra vår webbplats och dess undersidor.

5. Användarprofiler som använder pseudonymer

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Information Service (och nyhetsbreven) för marknadsföringssyften och för marknadsanalyser, och för att kunna anpassa BSH Group Information Service efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID.
Vi skapar och lagrar användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, t.ex. din e-postadress, som kan avslöja din identitet.
Vi samlar in data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av BSH Group Information Service överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form, och avslöjar trender i den allmänna användningen av webbplatsen.
Du har rätt att invända mot insamling av dina användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan ange detta på Adobes webbplats för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Adobe Analytics finns officiell dokumentation från Adobe på följande webbadress: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.
Och/eller
För att samla in användardata och skapa användarprofiler använder vi tjänsten Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).
Databearbetningen sker i USA, ett land som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EFT L 281 s. 31). Informationen om din användning av BSH Groups webbplats kommer att skickas till Google-servern, analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form, och ger en uppfattning om trender i den allmänna användningen av webbplatsen.
Du har rätt att invända mot att vi samlar in dina användningsdata och att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan göra din invändning på Googles webbplats för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Google Analytics finns officiell dokumentation från Google på följande webbadress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Vi använder även en annan tjänst, remarketing, från Google Inc. Om du redan besökt våra webbplatser, webbtjänster och är intresserad av våra erbjudanden kommer du att bli föremål för riktade annonser på webbplatser som ingår i Google Partner Network. Annonseringen sker genom användning av cookies. Med hjälp av textfilerna kan ditt användarbeteende analyseras när du besöker webbplatsen och kan sedan användas för riktade produktrekommendationer och webbaserad annonsering.
Om du föredrar att inte ta emot emot webbaserad marknadsföring kan du avaktivera cookies av Google för detta syfte på webbplatsen https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en.

6. Vidarebefordran av data till externa tredje parter

Vi arbetar med en rad olika tjänsteleverantörer för att tillhandahålla BSH Group Information Service. Förutsatt att de tjänsteleverantörer som vi använder förbundit sig att agera enligt våra strikta instruktioner vid databearbetning, så som registerförare i enlighet med lokal dataskyddslagstiftning, behövs inte ditt medgivande till dessa externa parter att bearbeta dina data.
Om dataskyddsbestämmelserna skulle kräva att vi inhämtar ditt medgivande för att få lämna personuppgifter som tillhör användare av BSH Group Information Service till tjänstelevantörer kommer vi att informera dig separat och inte vidarebefordra några data utan ditt medgivande.

7. Registrering i BSH Group

När du registrerar dig för våra personliga tjänster samlar vi in vissa personuppgifter. Under registreringsprocessen, t.ex. för myBosch och webbutiken, kan följande information begäras:


Obligatorisk information:
• Titel
• För- och efternamn
• Fullständig adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Lösenord

Valfri information:
• Mobilnummer
• Födelsedatum
• Svar på frågan ”Hur fick du höra talas om Bosch?”
• Ge godkännande till att ta emot reklam.


Om du är registrerad kan du få tillgång till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att när som helst ändra och ta bort data som lämnats under registreringen. Dessutom kan vi när som helst lämna information om alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. På din begäran korrigerar vi och tar bort information om dig, om det inte är under en period som vi enligt lag måste behålla uppgifterna. Använd kontaktinformationen längst ned i denna dataskyddspolicy om du vill kontakta oss i detta avseende.

8. Tillhandahållande av betalda tjänster (köp i webbutiken)

För att kunna tillhandahålla betalda tjänster (t.ex. köporder i webbutiken) krävs att ytterligare data lämnas till oss, t.ex. betalningsuppgifter. För att skydda dina data under överföringen använder vi de senaste krypteringsmetoderna (t.ex. SSL) via HTTPS.
Det går att handla i webbutiken oavsett om du är registrerad eller inte.


8.1 Köp utan registrering

Handlar du i webbutiken utan att registrera dig samlar vi in följande uppgifter:
• Titel, förnamn, efternamn, gatuadress, gatunummer, postnummer, ort
• E-postadress
• Faktureringsuppgifter (om vi godkänner det och om köparen väljer det)
Valfria ytterligare uppgifter:
• Telefonnummer
• Mobilnummer
Vi använder den här informationen endast för att behandla ordern och kontakta dig i händelse av frågor.

8.2 Köp med registrering

Om du har registrerat dig (se punkt 7) och därefter vill handla som en registrerad användare lagrar vi uppgifter enligt 4, 5, 7 och
8.1:
• tidpunkt och omfattning av inköpen som registrerad användare (inköpshistorik).

9. Nyhetsbrev

När du registrerar dig för prenumeration på nyhetsbrevet används de uppgifter du lämnar endast för detta syfte.
För att du ska kunna registrera dig krävs namn och en giltig e-postadress. För att verifiera att anmälan görs av ägaren till e-postadressen använder vi en s.k. ”double-opt-in”-metod. Det betyder att vi registrerar anmälan till nyhetsbrevet, skickar ett e-postmeddelande med en bekräftelse och tar emot begärda svaret. Uppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrevet och delas inte med tredje parter.
Medgivande till bearbetning av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst. I varje nyhetsbrev hittar du en länk för detta syfte. Du kan också avanmäla dig direkt på BSH Group när som helst eller meddela oss via kontaktmöjligheterna längst ned i detta dokument.

10. Kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret lagras de uppgifter du lämnar och används för att bearbeta din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

11. Uppgifter om minderåriga

Minderåriga får inte överföra personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

12. Länkar till andra webbplatser

Information Service innehåller länkar till andra webbplatser. Vi kan inte ansvara för om dessa webbplatser följer gällande dataskyddslagstiftning eller inte.

13. Rätt till information och att korrigera, ta bort och spärra uppgifter

Frågor om dataskydd eller ansökan om korrigering, spärrning eller borttagning av
dina personuppgifter ställs direkt till de kontaktpersoner som anges i webbplatsens rättsliga meddelande.

14. Ändringar av detta dataskyddsmeddelande

Detta dataskyddsmeddelande kommer att ändras vid behov för att kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, t.ex. om nya tjänster introducerats eller för att uppfylla lagkrav.

15. Kontakt

Om du har några frågor om dataskydd är du välkommen att kontakta oss via e-post på följande e-postadress:
Thomas Barth
Chief Data Privacy Officer BSH Group
Chief Information Security Officer BSH Group
Data Protection and Information Security
BSH Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
D-81701 München, Tyskland
E-post: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com
Ovanstående dataskyddspolicy gäller från och med den 19 februari 2015

16. Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil, som överförs av en webbplatsserver till din hårddisk. På så sätt får vi automatiskt vissa uppgifter, t.ex. din IP-adress, webbläsare, operativsystem och internetuppkoppling.
Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Med informationen i cookien kan vi förenkla navigeringen och underlätta en korrekt visning av våra webbplatser.
De data vi samlar in får inte delas med tredje parter utan ditt medgivande.
Du kan alltid använda våra webbplatser utan cookies. Webbläsare är alltid konfigurerade så att de accepterar cookies. Du kan avaktivera cookies när som helst via webbläsarens inställningar. Använd webbläsarens hjälpfunktion för att lära dig hur du ändrar inställningarna. Observera att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar om du avaktiverat cookies.

17. Användning av pluginprogram som en del av sociala medier

[Facebook]
BSH Group använder pluginprogram från det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (”Facebook”). Pluginprogrammen identifieras med Facebook-logotypen eller tilläggen Facebook, Gilla eller Dela.
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana pluginprogram är de avaktiverade till en början. Pluginprogrammen aktiveras inte förrän du klickar på knappen. Genom att aktivera pluginprogrammen etablerar du kopplingen till Facebook och ger ditt medgivande till överföring av data till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till ditt Facebook-konto. Om du klickar på en av knapparna överförs motsvarande information direkt till Facebook av din webbläsare och lagras där.
För information om omfattningen och syftet med Facebooks datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet hänvisar vi till Facebooks dataskyddsmeddelande.
Om du inte vill att Facebook ska samla in information om dig via vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

[Google+]
BSH Group använder pluginprogram från det sociala nätverket plus.google.com, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”). Dessa identifieras med Google+-logotypen eller tillägget Google+ eller Google plus, eller +1.
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana pluginprogram är de avaktiverade till en början. Pluginprogrammen aktiveras inte förrän du klickar på knappen. Genom att aktivera pluginprogrammen etablerar du kopplingen till Google och ger ditt medgivande till överföring av data till Google. Om du är inloggad på Google+ kan Google koppla ihop besöket med ditt Google+-konto. Om du klickar på en av knapparna överförs motsvarande information direkt till Google av din webbläsare och lagras där.
För information om omfattningen och syftet med Google+ datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet hänvisar vi till Googles dataskyddsmeddelande.
Om du inte vill att Google ska samla in information om dig via vår webbplats måste du logga ut från Google+ innan du besöker vår webbplats.

[YouTube]
BSH Group använder YouTube som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler.
När du laddar upp en sida från vår webbplats upprättar den integrerade YouTube-spelaren en koppling till YouTube för att säkerställa teknisk överföring av video- eller ljudfilen. När kopplingen till YouTube är etablerad kan data överföras till YouTube.
För information om omfattningen och syftet med YouTubes datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet hänvisar vi till YouTubes dataskyddsmeddelande.

[Twitter]
BSH Group använder pluginprogram från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Pluginprogrammen identifieras med en Twitter-logotyp eller tillägget ”tweet”.
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana pluginprogram är de avaktiverade till en början. Pluginprogrammen aktiveras inte förrän du klickar på knappen. Genom att aktivera pluginprogrammen etablerar du kopplingen till Twitter och ger ditt medgivande till överföring av data till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter koppla ihop besöket med ditt Twitter-konto. Om du klickar på en av knapparna överförs motsvarande information direkt till Twitter av din webbläsare och lagras där.
För information om omfattningen och syftet med Twitters datainsamling, vidarebearbetning och användning av data, dina rättigheter och de inställningar du kan konfigurera för att skydda din integritet hänvisar vi till Twitters dataskyddsmeddelande.

Prova dina nya Bosch vitvaror hemma i 100 dagar.

Vi vill vara säkra på att du blir nöjd, annars får du lämna tillbaka produkten. Bli medlem i MyBosch och registrera din nya Boschprodukt senast två veckor efter inköp och du får 100 dagar på dig att ta reda på om du är 100% nöjd.

Vår service

Pålitlig service – före och efter köpet.

0771-19 70 00

Bosch-service-SE@bshg.com

Upplev Bosch

Upplev kvalitet, prestanda och pålitlighet.

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad nära dig!