Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Bosch är nummer 1 i Europa inom vitvaror.

*Source: Euromonitor, volume sales, 2018

Bosch är nummer 1 i Europa inom vitvaror.

De uppgifter som stödjer detta påstående kommer från Euromonitors årligen uppdaterade globala undersökning av hushållsapparatbranschen som Euromonitor publicerar i slutet av varje kalenderår.

Den årliga uppdateringen görs för var och en av de 46 nationella* marknader som undersöks mellan maj och september varje år.

I Euromonitors årliga undersökning tillfrågas alla svarande – tillverkare, återförsäljare, distributörer, bankanalytiker, finans- och branschpress – om makro- och mikroekonomiska faktorer, handel, tillgång och de konsumenttrender som avgör nivån på efterfrågan under det föregående kalenderåret samt pågående år.

Sammantaget finner Euromonitor att de resulterande uppgifterna är trovärdiga och representativa för marknadens samlade åsikter om storlek och marknadsandel på nationell, regional och global nivå i branschen i fråga för 2018.

Varje internationell branschrapport från Euromonitor bygger på ett antal huvudsakliga undersökningsmetoder:

  • Skrivbordsundersökning
  • Butikskontroller
  • Affärsundersökning
  • Företagsanalys
  • Prognoser
  • Datavalidering
  • Marknadsanalys

Utdrag ur stöddokument från Euromonitor International Ltd

*Finland inte inkluderat i dessa data