Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Användarvillkor för Produktrecensioner

Dessa användarvillkor styr ditt användande beträffande Bosch produktrecensionstjänst (”Tjänsten”) som erbjuds av BSH Home Appliances AB (”BSH”). För allmänna villkor som gäller generellt för hela BSH:s webbsida hänvisar vi till sidan för våra Allmänna Villkor . Genom att lämna en recension på BSH:s webbsida, godkänner du dessa villkor. Du är ensamt ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, publicerar, e-postar eller på annat sätt överför via eller till Tjänsten och för ditt uppträdande på BSH:s webbsida i samband med att du använder Tjänsten.

Tjänsten ska endast användas för att recensera BSH:s produkter och är inte till för annan övrig kommunikation med BSH. Kommentarer som enligt BSH:s bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande får inte förekomma. BSH förbehåller sig rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt BSH:s bedömning faller in under ovan uppräkning. BSH förbehåller sig också rätten att stänga av den som fått sina uppgifter raderade enligt ovan. Samtliga kommentarer och övriga inlägg blir i samband med publiceringen av desamma tillgängliga för övriga användare av BSH:s webbsida att ta del av. Du beviljar även BSH möjligheten att dela recensionen och innehållet du skickar i samband med denna, med återförsäljare av vitvaror. Vi uppmanar besökare att rapportera kränkande innehåll, otillåten användning av personuppgifter eller annat sådant otillåtet beteende på vår webbsida genom att anmäla olämpligt innehåll via länken under varje recension. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort sådant som löper risk att skada enskilda personer.

Genom ditt användande av Tjänsten garanterar du att du inte skickar något innehåll:

a) som du vet är felaktigt, oriktigt eller missvisande
b) som överträder någon lag, förordning, stadga eller bestämmelse
c) för vilket du fick ersättning eller blev erbjuden ersättning av någon tredje part för att publicera
d) som inkluderar någon information som refererar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer
e) som innehåller något datorvirus, maskar eller andra potentiellt skadande datorprogram eller -filer.

Vidare garanterar du att du är 18 år eller äldre.

Recensioner och skriftliga kommentarer publiceras i allmänhet inom två till fyra arbetsdagar. BSH förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller omedelbart och utan att informera dig förkorta eller ta bort innehåll som BSH efter eget gottfinnande anser strider mot ovanstående.

Friskrivning från ansvar

BSH kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd (inklusive men inte begränsat till skador till följd av förlorade affärer, avtal, intäkter, data, information eller avbrutna affärer) som är ett resultat av eller uppstår till följd av eller i samband med användningen av eller oförmågan att använda aktuell webbsida eller dess innehåll.

Du går med på att hålla BSH (samt dess styrelsemedlemmar, direktörer, agenter, dotterbolag, samriskföretag, anställda och tredjeparts tjänsteleverantörer) skadeslöst och skyddade mot alla eventuella ersättningsanspråk, som kan uppstå i samband med din användning av Tjänsten.

Immateriella rättigheter

För allt innehåll som du skickar och/eller publicerar, beviljar du BSH en ständig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt och en licens att använda, kopiera, ändra, helt ta bort, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat av arbeten från och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i någon form, medium eller teknik i hela världen utan kompensation till dig.

Du garanterar att du är ensam innehavare av eventuella immateriella rättigheter som du publicerar via Tjänsten och att du frivilligt avstår från eventuella ekonomiska och ideella rättigheter som du har till sådant material.

Ändringar av dessa villkor

Notera att BSH på eget initiativ kan komma att justera dessa användarvillkor. Det är upp till dig att hålla dig uppdaterade på eventuella justeringar.

Hanteringen av dina personuppgifter

Din e-postadress som du lämnar till BSH på webbsidan behandlas enligt Personuppgiftslagen ("PUL"). BSH sparar din e-postadress för att kunna kontakta dig beträffande recensionens status och andra administrativa ändamål. BSH kommer att behålla din e-postadress så länge din recension finns publicerad eller tills du skriftligen meddelar att du vill raderas ur registret på följande adress: BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna.

BSH, Box 503, 169 29 Solna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta att behandlas i enlighet med ditt ursprungligen lämnade samtycke.

BSH kan komma att lämna ut dina personuppgifter om BSH är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. Vidare kan BSH komma att lämna ut dina personuppgifter som du lämnat i samband med recensionen i de fall som BSH delar recensioner med återförsäljare. När du lämnar personuppgifter till BSH enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske. Genom att skicka din e-postadress i samband med din recension så accepterar du vidare att BSH och dess tredjepartsleverantörer (tex Bazaarvoice) för BSH:s räkning använder din e-postadress för att kontakta dig angående recensionens status och andra administrativa ändamål.

Läs mer om BSH:s hantering av dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Cookies

Den här hemsidan innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil, som sparas i användarens dator så att webbsidan vet att användaren besökt webbsidan tidigare, nästa gång användaren besöker den. Textfilen innehåller information och används för att underlätta besökarens användning av webbsidan. En cookie kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. En cookie innehåller inte virus.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbsidan. Den andra typen av cookies, är en s.k. sessionscookie. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en användare är inne på webbsidan. Sessionscookies försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

På BSH's hemsida används endast sessioncookies, för att kunna identifiera språkversioner, underlätta presentationen av produkter och för att presentera sökresultatet i bildarkivet. En förutsättning för att kunna använda bildarkivet är att du accepterat användande av sessionscookies.

För mer information om de typer av cookies som vi använder, se vår sida för Cookies . Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta medför dock att delar av webbsidan inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt.