Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Användarvillkor för Service

Originalservice för Bosch hushållsapparater utförs av BSH Home Appliances AB (”BSH”) i regionerna Stockholm inkl. Mälardalen och Örebro, Göteborg med omnejd, Skåne och Halland. För servicebokning och prisuppgift i övriga distrikt, vänligen kontakta närmaste av BSH auktoriserade avtalsverkstad. Kontaktuppgifter till respektive avtalsverkstad finns på www.bosch-home.se. Om du inte hittar det du söker kan du även kontakta Bosch kundservice på tel. 0771- 19 70 00.

Nedan priser gäller inte för det fall ett eventuellt fel inträffar under din rätt till lagstadgad garanti och reklamation. Priserna gäller endast för service som inte täcks av produktens ursprungliga garanti eller reklamationsrätt då all garanti- och reklamationsservice är kostnadsfri för konsumenter. Notera dock att garantin och reklamationsrätten inte täcker yttre åverkan eller installations- och handhavandefel. Inköpskvittot är ditt inköpsbevis och ska uppvisas vid servicebesök där du hävdar att servicen ska omfattas av garantin eller reklamationsrätten. För mer information om din reklamationsrätt som konsument, se avsnittet om ”Reklamationsrätt” längre ner på sidan.

RUT-avdrag i samband med servicebesök, kan nyttjas vid reparation och underhåll av vitvaror. Om Skatteverket ger avslag på RUT-avdrag kommer BSH Home Appliances AB att efterfakturera kvarstående belopp. För mer info gällande RUT-avdrag se www.skatteverket.se .

Vid service som inte täcks av garanti eller reklamationsrätt

Vid inbokat besök av servicetekniker debiteras du för fast pris. Väljer du att föreslagen service ska genomföras, tillkommer debitering av eventuella reservdelar/förbrukningsmaterial.

Servicebesök betalas på plats med betalkort (VISA/MasterCard) alternativt mot faktura. Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift. Angivna priser är i SEK. BSH förbehåller sig rätten för eventuella prisjusteringar.

Avbokning av servicebesök samt begränsat tillträde

Hör av dig till oss för eventuell ombokning eller avbokning, om möjligt senast dagen innan besöket[DC(3] . Inför servicebesök ska produkten vara åtkomlig för tekniker d.v.s. inte hindras av eventuella snickerier eller inbyggnationer. En frys ska vid besöket vara avfrostad enligt instruktion i bruksanvisningen. Om inte produkten är åtkomlig för serviceteknikern på avtalad tid, kan service inte utföras och nytt servicebesök behöver bokas. Inför det nya servicebesöket behöver produkten göras tillgänglig, om t.ex. snickare behöver anlitas görs detta av dig till självkostnadspris. Detta gäller även för servicebesök som bokats inom produktens garantitid eller som faller in under din reklamationsrätt. Har du själv inte möjlighet att vara på plats och släppa in teknikern, måste du ordna detta på annat sätt och meddela oss.

Särskilda priser och villkor för service av småelsprodukter

Service av småelsprodukter (tex dammsugare, espressomaskiner och köksmaskiner) hanteras av BSHs centrala verkstad. Avser service din espressomaskin, vänligen kontakta Bosch kundservice på tel. 0771-19 70 00 för upphämtning av din espressomaskin till BSHs verkstad. Vid övriga småelsprodukter (tex dammsugare och köksmaskiner) vänligen kontakta den handlare där du har köpt produkten för hjälp med att skicka in produkten till BSHs verkstad. I de fall där du hävdar att servicen ska omfattas av garantin eller en reklamationsrätt, måste alltid en kvittokopia samt en felbeskrivning bifogas produkten. Gäller det service utanför garantin eller reklamationsrätten, kontaktas du av BSHs verkstad för ett kostnadsförslag innan service påbörjas. Vid ditt godkännande av service och kostnadsförslag, debiteras du för arbetstid som lägst med 30 minuter (vilket motsvarar 5 s.k. reparationsperioder) samt för eventuella reservdelar/förbrukningsmaterial och fakturaavgift². Väljer du att avböja service utgår endast en undersöknings- och fakturaavgift².

Frågor kring pågående serviceärende besvaras av BSH Home Appliances AB:s verkstad, telefon 08-799 39 84.

Reklamationsrätt

Dina rättigheter som konsument regleras i Konsumentköplagen (KKL) och Konsumenttjänstlagen (KTL), vilka bägge är tvingande, d.v.s. att BSH inte kan avtala om sämre villkor. För att du ska kunna reklamera en produkt ska felet vara ursprungligt, det vill säga det ska ha funnits när du köpte varan. Du får inte själv ha orsakat felet. Du ska reklamera varan senast inom två månader efter att du har upptäckt felet/felen, dock alltid senast inom tre år från inköpsdatum.

Med en vara kan även följa en produktgaranti som är kortare än tre år, utan att det för den delen förkortar reklamationstiden. I Sverige erbjuds alltid du som konsument, vid köp av hushållsapparater, ett års garanti. Efter detta år är det alltid du som skall bevisa att felet är ursprungligt. Du måste kunna styrka när produkten köptes, spara därför alltid kvitto eller annan dokumentation. Leverantörens garantiåtagande omfattar inte fel eller skador som uppstått vid felaktig användning, missbruk, felaktig inbyggnad, uppställning eller anslutning, spänningsvariationer eller andra elektriska händelser, som t.ex. defekta säkringar eller fel i det elektriska nätet eller om service utförts av annan än av BSH auktoriserad serviceföretag.

Eventuell reklamation ska ske skriftligen till reklamationer@bshg.com. BSH tillämpar EHL:s bestämmelser för Konsumentköp, EHL Konsumentköp 2005, och EHL:s bestämmelser för reparation, EHL Reparation 2003 vid konsumentköp. (EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater.)

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens. BSH kommer att delta i eventuella tvister hos ARN och kommer även att följa eventuella rekommendationer från ARN.

Postadress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. För krav och reklamationer som gäller över landsgränserna, vänligen se följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .